loader

Декларация за поверителност

1. Уебсайтове и оператори на уебсайтове
1.1. Компания 3 Уейс ЕООД управлява уебсайтове (включително мобилни приложения) (“Уебсайтът(овете)”) в различни държави, за да търгува с модни и лайфстайл продукти пред крайни клиенти с цел продажба на дребно. www.onlineshop.madamleticion.com се управлява от “ 3 Уейс ЕООД “, търговско дружество, регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул „Братя Бъкстон” № 40, ЕИК 203742464 и банкова сметка – IBAN: BG56RZBB91551006459133, BIC: RZBBBGSF, телефонен номер: +359 898 363 565, e-mail:madamleticion@abv.bg;
В този документ терминът “Уебсайтът(овете)” означава и се отнася също и до всяка част от гореизброените Уебсайт(ове) и/или тяхното съдържание.
1.2. Вашите правни отношения са с това дружество, което управлява посетения от Вас Уебсайт и/или Уебсайта, чрез който извършвате онлайн транзакция, освен ако не е изрично посочено друго.
1.3. Терминът “Madam Leticion”, “Мадам Летисион” или “ние” се отнася за оператора на посетения от Вас Уебсайт www.madamleticion.com
2. Предмет и приемане на Политиката на поверителност
2.1. Тази Политика на поверителност, заедно с измененията ѝ във времето (“Политика на поверителност”) и заедно с нашата Политика за бисквитките, нашите Условия на ползване и нашите Условия на доставка, с препратки към всички по-долу, посочват основата, на която всички данни, включително лични данни, които ние събираме от Вас или които Вие ни предоставяте, ще бъдат обработвани от нас. Моля прочетете тази Политика на поверителност внимателно. Ако не сте съгласни с нея, моля не продължавайте да използвате нашия Уебсайт и не ни предоставяйте лични данни. С използването на нашия Уебсайт ще се счита, че Вие сте приели нашата Политика на поверителност. Преди да ни предоставите лични данни (включително имейл адрес) чрез нашия Уебсайт, Вие ще бъдете изрично помолени да приемете нашата Политика на поверителност. Като приемете нашата Политика на поверителност, Вие се съгласявате, че ние събираме и обработваме Ваши лични данни, както е описано тук.
2.2. Ние си запазваме правото да правим промени по всяко време в нашата Политика на поверителност чрез публикуване на променените условия на нашия Уебсайт и без други съобщения. Съществени промени ще бъдат допълнително съобщени по подходящ начин. Моля не забравяйте да преглеждате Политиката за поверителност редовно, тъй като Вашият достъп или използването на Уебсайта, след като дадена променена Политика на поверителност е публикувана, ще се счита, че има Вашето съгласие с Политиката на поверителност във версията, публикувана на нашия Уебсайт към момента на съответното Ви посещение.
3. Бисквитки
Можете да намерите нашата Политика за бисквитките, посочена по-горе, като последвате следната връзка: Политика за бисквитките

4. Условия на ползване
Можете да намерите Условията на ползване, посочени по-горе, като последвате следната връзка: Общи условия

5. Условия на доставка
Можете да намерите Условията на доставка, посочени по-горе, като последвате следната връзка: Плащане и доставка

6. Общи положения
6.1. Ние се задължаваме данните, които получаваме и/или събираме от Вас, да се обработват в съответствие с действащото законодателство и само за целите, посочени в тази Политика на поверителност.
6.2. Предоставянето на лични данни е доброволно. Все пак без да ни предоставите определени данни, Вие не можете да получите услуги от нас или да закупите продукти от нас.
6.3. Когато ни предоставяте лични данни и/или информация за контакт, Вие ни позволявате да се свържем с Вас с цел, за която сте ни предоставили тези лични данни и информация за контакт и както е описано по-долу в тази Политика на поверителност. Такова свързване може да включва контакт по имейл, кратки съобщения (SMS), изскачащи съобщения и/или обаждане по телефон.
6.4. Ние не поверяваме, продаваме, отдаваме под наем, лицензираме, прехвърляме и т.н. нашата база данни, съдържаща лични данни на нашите клиенти, освен както е посочено в тази Политика на поверителност.
7. Данни за Вас, които ние може да събираме или обработваме
7.1. Ние може да събираме и обработваме следните основни данни за Вас, като запазваме правото Ви да оттеглите съгласието си или да изискате отказ от регистрация, както е посочено по-долу в съответния раздел на тази Политика на поверителност:
– данни, които ни предоставяте, когато се регистрирате за една от нашите услуги или за да имате достъп до ограничени части на нашия Уебсайт, или по време на процеса на покупка, по-конкретно име и фамилия, имейл, пол, дата на раждане, адрес за фактуриране, адрес за доставка и/или телефонен номер;
– информация, която предоставяте чрез попълване на форми на нашия Уебсайт или чрез публикуване на материали на нашия Уебсайт;
– детайли за транзакции, които извършвате чрез нашия Уебсайт и детайли за изпълнението на Вашите поръчки;
– информация, която предоставяте, когато участвате в състезания или промоции, спонсорирани или организирани от нас или от свързано с нас лице;
– информация, която ни предоставяте, когато се свързвате с нас чрез какъвто и да било вид комуникация;
– информация, която ни предоставяте, ако решите да участвате и да попълвате анкети;
– звукови записи на телефонни разговори с нашия отдел за обслужване на клиенти.
7.2. Данни за плащане (банкова информация, информация за дебитни и кредитни карти)
7.2.1. Като част от процеса на закупуване или от процедурата по възстановяване на средства и в зависимост от метода на плащане, който избирате при подаване на поръчката, може да предоставите данни, свързани с Вашата банкова сметка, с Вашата дебитна или кредитна карта на трета страна, предоставяща платежни услуги. Такива данни се използват за извършване на Вашето плащане до нас или възстановяване на дължима сума до Вас. В такъв случай, Вие предоставяте данни за плащането директно до третата страна, предоставяща платежни услуги, а не до нас, и може да бъдете предмет на политика на поверителност на тази трета страна, предоставяща платежни услуги. Ние препоръчваме да прегледате тези условия, преди да изберете съответния метод на плащане. Ние нито получаваме, нито запазваме, нито обработваме такива данни за плащане, но ние може да имаме достъп до тях в системите на доставчика на платежната услуга за целите, описани в този раздел.
7.2.2. Само ако Вие предоставите такива данни за плащане директно на нас, ние събираме и обработваме такива данни. Такъв може да бъде случаят, например, ако ни предоставите Вашите данни за банкова сметка с цел възстановяване на плащане в случай на връщане на продукт.
7.2.3. Моля да обърнете внимание, че може да се наложи да разкрием част от Вашите данни на трети страни, доставчици на платежни услуги, както е описано в раздела „Разкриване на Вашите данни” на тази „Политика на поверителност”.
7.3. Други данни: Ние можем допълнително да събираме и обработваме данни, както е посочено по-долу в тази Политика на поверителност.
8. Цел на обработка на данните за Вас
8.1. Ние можем да използваме данните за Вас за следните цели:
– Да изпълняваме своите задължения, възникващи от всяка транзакция, сключена между Вас и нас;
– Да опазваме нашите и Вашите права и интереси;
– Да Ви предлагаме транзакции, продукти или услуги, които могат да Ви интересуват, както е описано по-долу в тази Политика на поверителност;
– Да представяме съдържанието на нашия Уебсайт по най-ефективния начин за Вас;
– Да персонализираме бъдещото Ви пазаруване;
– Да извършваме пазарен анализ и статистическо проучване за вътрешни нужди на Мадам Летисион;
– Да Ви предоставяме информация, продукти или услуги, които сте заявили от нас;
– Да Ви изпращаме уведомления, включително относно промени в нашия набор от Общи условия.
8.2. Ние може допълнително да използваме информацията относно Вас, както допълнително е посочено в тази Политика на поверителност.
9. IP адрес и други параметри, предоставени от Вашия уеб браузър или приложение
9.1. Ние можем да събираме информация относно Вашето устройство, включително, когато са налични, Вашия IP адрес, операционна система и тип браузър, и други параметри, предоставяни, когато Вашият уеб браузър или приложение осъществят достъп до нашия Уебсайт.
9.2. Такива други параметри могат да включват, но без да се ограничават до: (i) детайли за вашите посещения, например данни за трафика, данни за местоположението и други комуникационни данни и (ii) ресурсите, до които имате достъп.
9.3. Ние можем да използваме такава информация (i) за системна администрация (ii) за статистически цели (напр. създаване на доклади на обща база със статистически данни относно браузинг действия и модели на нашите посетители) и/или (iii) за защита от измами, понижаване на кредитния риск и други защитни цели, например, ако поведението на ползване или достъпът до нашия Уебсайт от Вас или от Вашето устройство вреди на интересите или причинява някакви щети на Мадам Летисион или трети страни, с които Мадам Летисион си сътрудничи.
9.4. Ние можем да използваме технически данни, предоставени ни от Вашия уеб браузър или приложение, за да предоставяме персонализирана реклама, включително чрез използване на средства за таргетиране и ретаргетиране. Техническите данни, предоставени от Вашия уеб браузър или приложение, няма да се свързват с личните данни, които може да имаме от Вас, и няма да се използват за идентифицирането Ви. В случай на таргетиране, ние ще използваме такива технически данни, за да Ви представяме реклама, която, въз основа на анализа от Вашите предишни кликове, може да бъде от определен интерес за Вас. Чрез прилагане на технологията за ретаргатиране, ние имаме възможността да предлагаме на потребителите, които преди това са посетили нашия Уебсайт, наши реклами или реклами с наши продукти, когато такъв потребител посети Уебсайт на трета страна, която е част от същата рекламна мрежа. Тази форма на маркетинг се провежда на анонимна основа, което означава, че никакви лични данни по никакъв начин не се съхраняват и никакъв поведенчески профил не се свързва с Вашите лични данни.
10. Бюлетини, съобщения и известия
10.1. Когато Вие ни предоставяте лични данни и/или информация за контакт през нашия Уебсайт, Вие се съгласявате (като имате право на отказ или отмяна на Вашето съгласие съгласно следващия раздел), с това, че ние може да Ви изпращаме бюлетини, съобщения и други известия по поща, имейл, кратки съобщения (SMS), изскачащи съобщения или по телефон. Такива комуникации се изпращат заедно с други, с или без човешка намеса за целите на директния маркетинг или за рекламиране на подобни продукти или услуги, предлагани от Мадам Летисион.
10.2. Можете да откажете или да отмените своето съгласие да получавате бюлетини, съобщения или известия по всяко време

X